Juane Xue *

Juane Xue (1962, China) heeft een overgevoeligheid ontwikkeld voor de werking van licht en schaduw.
Dit heeft te maken met haar opvoeding tijdens de Chinese Culturele Revolutie (1966-1976). Opzettelijk overdrijft ze de werking van licht en schaduw om de werkelijkheid te intensiveren. Het licht beschouwt ze als metafoor voor een waardevrij oordeel. Door vanuit de Chinese schoonheidsbron zich de westerse schilderstijl eigen te maken, kan ze inzicht geven in twee verschillende culturen.
Inmiddels geeft ze les aan de masterclass van de Klassieke Academie te Groningen.