Ingrid Ledent *

Ingrid Ledent (°1955)
Studies : Grafische kunsten aan Koninklijke Academie Schone Kunsten in Antwerpen
Specialisatie : Lithografie Rudolf Broulim aan Academie Toegepaste Kunsten in Praag.
In 1981 behaalde ze een Master Degree aan het Hoger Instituut Schone Kunsten Antwerpen. Zij volgde verschillende workshops in het buitenland.
Sinds 1984 is Ingrid Ledent professor litografie aan de Koninklijke Academie Schone Kunsten in Antwerpen.
Zij geeft workshops en lezingen zowel in binnen – als buitenland.

Hoewel “nieuwe media” de toverformule is van de kunst vanaf de jaren negentig, bestaan er ook nog oude media die een rol spelen in het maken van vernieuwende kunst. Zo o.a. de zogenaamde grafische kunsten. Het ambachtelijk karakter en het er noodlottig aan verbonden traditionalisme maakt dat deze technieken in de ogen van velen omgeven zijn met een zweem van traditionalisme Ingrid Ledent is specialist in de steendruk. Het belangrijkste kenmerk van het werk van Ingrid Ledent is dat ze de traditie niet trouw is gebleven, zonder haar evenwel te verraden. Ze heeft de oude techniek doen overleven via het aanwenden van nieuwe media. En beter nog , ze heeft de nieuwe media verrijkt via het niet afzweren van de ambachtelijkheid. Wanneer men foto’s van Ingrid Ledent ziet , terwijl ze aan het werk is in haar atelier dan gelooft men niet dat deze waar ze voor haar steen staat en deze waar ze achter haar computer zit , getuigenis zijn van de productie van hetzelfde kunstwerk. Zij is geen techniek-freak. Grafische kunst is voor haar dan ook meer dan prentjes maken. Geen drager is te gek. Ingrid Ledent drukt graag op Chinees Wenzou-papier, zeer verfijnd op een houtblok gekleefd, versus papier op een buitenmuur, een garagepoort of een vuilniscontainer. Ingrid Ledent incorporeert haar lichaam in haar beelden via computer. Haar werk is dus ook indeelbaar bij de computerkunst. Men mag de relatie tussen computer en grafische kunst niet onderschatten.. Het is hier dat de doorwinterde grafica, Ingrid Ledent, haar sensibiliteit in hand en oog aanwendt om zintuiglijk genietbaar te blijven. De dubbelheid van digitale verwerking van lichaamsdelen in confrontatie met de afbeelding van reële handen, maakt dat achter het werk van Ingrid Ledent ook een filosofie van het lichaam schuil gaat. Ingrid Ledent maakt deel uit van een generatie die is opgegroeid in een door analoge technogie gedomineerde wereld. Hoewel ze het digitale in haar werk heeft geďncorporeerd, blijft ze sterk verbonden met de esthetiek van het analoge. Het analoge refereert voor haar aan de warme aanraking, het direct contact tussen mens en natuur als lijfelijke ervaring. Met analoge media bleef de wereld tastbaar, maar de komst van digtale media dreigt dat tactiele integraal te vervangen door het numerieke. Deze problematiek komt voortdurend terug in haar werk. Het is duidelijk dat Ingrid Ledent met grafiek een volwaardige artistieke expressie gerealiseerd heeft, die niets meer te maken heeft met grafiek als democratische verspreiding van kunst, maar een autonoom medium is dat in zijn technische materialiteit mogelijkheden biedt die via andere media niet te verwezenlijken zijn.
(Prof. Dr. Willem Ellias, Vrije Universiteit Brussel)