Suzy De Laet *

Suzy De Laet (°1959) is een natuurtalent.
Poëzie en schilderkunst raken elkaar in haar werk. Schijnbaar waardeloze dingen, resten, overschotten, vergeten en anonieme foto’s, oude tekeningen, soms half vergaan, zijn het materiaal, het medium waarmee Suzy De Laet haar verhaal vertelt.
Vergankelijkheid en herinnering zijn belangrijke motieven. Begrippen als schuld-onschuld, verleiding-misleiding en onbereikbaarheid zijn op haar werk van toepassing. De figuren worden bewust anoniem gemaakt, iedereen en niemand.